Členem Jachtklubu

se může stát každý, kdo má primární zájem provozovat závodní okruhový jachting, přijme podmínky, uvedené ve stanovách a bude přijat Výborem klubu za člena. Přihlášky a informace lze nejsnáze získat u správce klubu nebo si ji můžete stáhnout zde: —- viz přílohy
Přihláška + GDPR souhlas.

Děti a mládež

Děti a mládež se mohou zapojit do tréninků od 7 let věku po dohodě a přijetím trenéry mládeže. Podmínkou je být členem klubu.