Jachtklub Brno

1948
1948 – I. první mezinárodní závod

Prvního mezinárodního závodu, který byl uspořádán pod záštitou Ministerstva školství a osvěty, se zúčastnilo celkem 18 Olympijských jol s jedním závodníkem z Jugoslávie, dvěma z Polska, čtyřmi z ČYK Praha, dvěma z JM Jezera a devíti z YKB. Závod se uskutečnil ve dnech 19. a 20. června a velice se povedl. Vedoucí jugoslávské výpravy, ing. Drago Mijič, později — při závodech v Maďarsku — prohlásil, že brněnský závod byl jedním z nejlépe uspořádaných závodů, kterých se za dvacet let jeho závodní činnosti zúčastnil.

1947
1947 – V duchu dalšího rozvoje a větrná smršť

Rok 1947 se nese v duchu dalšího rozvoje. Technická komise rozpracovává plán rozvoje o budování klubu do detailních úkolů, z nichž jako nejdůležitější se jeví výstavba nové loděnice včetně zřízení tzv. čítárny, vysázení stromů, oplocení pozemku, zřízení parkoviště, výkop studny pro vodovod nebo přístavní molo. Počet členů klubu dosáhl čísla 226. V pondělí 22. prosince před polednem řádila na Brněnsku větrná smršť, která největší škodu napáchala na přehradě a nevyhnul se jí ani brněnský Yacht klub, kterému zcela zničila loděnici tím, že vyrvala střechu a zkroutila okapové roury, potrhala telefonní vedení a z velké části zničila uskladněné lodě.

1946
1946 – Dostavba první loděnice

Na podzim roku 1946 došlo k dokončení stavby první loděnice Yacht klubu Brno. Přestože během stavby vznikaly značné problémy, loděnice byla nakonec slavnostně předána členům klubu. Hned následující den po předání se začaly lodě ukládat dle předem stanoveného rozpisu, aby bylo každému členu jasné, v kterou hodinu se má dostavit a kam přesně bude jeho loď umístěna.

1945
1945 – Budování klubu

Stanovy Yacht klubu Brno (YKB) spolu s návrhem klubové vlajky a osmi standardy byly předloženy Zemskému národnímu výboru (ZNČ) ke schválení dne 20. července 1945. Zemský národní výbor svým rozhodnutím z 9. listopadu 1945 schválil ustavení nového klubu, který je na Moravě prvním svého druhu, pod názvem Yacht klub Brno. Po schválení začíná klub plánovat výstavbu nové loděnice.

1944
1944 – Rok založení

Rok 1944 lze považovat za dobu, kdy došlo k významnému obratu: podařilo se vyjednat s výborem Českého vodáckého klubu (ČVK), že umožní založení plachetního odboru s určitými omezeními členských práv. Oficiálně tak vzniká spolek známý jako Plachetní odbor. V tomto roce se konají tři regaty, při kterých dochází k prvním neoficiálním kontaktům s Jacht klubem Praha. Koná se také první závod o Modrou vlajku přehrady, a prvním držitelem se 30. července 1944 stává Miloš Čech.

1943
1940-1943 – Roky začátků

V létě 1940 po jarním přívalu vody, který poškodil dostavující se hráz začíná se nová Brněnská přehrada znovu napouštět. V jarních měsících roku 1941 po napuštění přehrady brázdí hladinu hladinu jezera pouze dvě plachetnice: NĚVA Jaroslava Dřeva a Olympijská Jola Jana Nároka. Objevují se také oplachtěné pramičky a kánoe. Během roku 1942 lze zaznamenat zvýšený ruch, lodní park se pomalu rozrůstá. K amatérsky postaveným lodím se přidružují dvě plachetnice zakoupené v Praze a postavené loďařskou firmou. K břehům jezera přicházejí členové Českého veslařského klubu v Brně, členové zakázaného Sokola Brno 1, vodáci, skauti, členové klubu českých turistů a pod. Společný zájem je zcela zákonitě a v relativně krátkém čase svede k prvním setkáním. V roce 1943 pak skupina asi 30 osob a s počtem 20 plachetnic vytváří základ spolkového života tím, že neformálně zvolí za předsedu Jana Kráčmara, za kapitána Jaroslava dřevu a jednatele Čestmíra Sobka. Oficiálně však toto společenství nebylo protektorátními úřady schváleno. Pořádají se také první závody. Vzniká první závodní komise, která se pyšní názvem soudcovský sbor. Pořídí se startovací stožár s proutěným košem a vyrobí se dřevěné bójky.

1936
1936 – Zahájena stavba Brněnské přehrady

Stavba přehradní zdi byla zadána firmě Muller a Kapsa v květnu 1936. Dle původního návrhu měla být zeď klenbová o rádiusu 60 m. Výška zdi je projektována  na 26 m, délka zdi v základu 35 m a v koruně 90 m.