Vážení rodiče, závodníci,

Na základě obdržených přihlášek jsme provedli rozdělení dětí do tréninkových družstev pro letošní rok 2024. Oficiálně začínáme se středečními tréninky na vodě začátkem dubna. První trénink tedy vychází na 3.4.2024.

Kdo má požádáno o loď se domluví s Davidem Blateckým na přidělení.

Upozorňuji na povinnosti, které je potřeba splnit před začátkem sezóny. Každý přihlášený dodá:

1. Lékařskou prohlídku do 20.4.2024 platnou min. do konce roku 2024
2. Pojištění zodpovědnosti z provozu plavidla (na jméno nebo na loď předloží do 3.4.2024)

Rozdělení do družstev 2024 PDF