Děti, mládež, tréninky

V rámci činnosti Jachtklubu Brno klademe důraz na výchovu nových generací jachtařů. Pravidelné tréninky a systematickou východu jachtařů provádíme na dětské lodní třídě Optimist a navazující mládežnické třídě ILCA.

  • Rozvoj mladých jachtařů: Poskytujeme prostředí pro rozvoj jachtařských dovedností mladých jedinců ve věku od 7 let, s cílem připravit je na úspěšný přechod do olympijských lodních tříd.

  • Podpora talentu: Vytváříme prostředí, kde mladí jachtaři mohou dosahovat svého potenciálu a překonávat překážky, poskytujeme jim podporu potřebnou k dosažení jejich cílů.

  • Motivace a inspirace: Úspěch našich členů slouží jako motivace pro další jachtařské kluby v České republice, abychom společně vytvořili silnou komunitu  podporující rozvoj mládeže v jachtingu.

  • Etický přístup: Klademe důraz na výchovu osobností s vysokým morálním kreditem, aby naši účastníci nejen dosahovali vynikajících výsledků na vodě, ale také byli vzorem pro ostatní.

Přihláška

Přihláška za člena Jachtklubu Brno

Příručka o jachtingu

Příručka o jachtingu pro rodiče (informace z roku 2004)