Na podzim roku 1946 došlo k dokončení stavby první loděnice Yacht klubu Brno. Přestože během stavby vznikaly značné problémy, loděnice byla nakonec slavnostně předána členům klubu. Hned následující den po předání se začaly lodě ukládat dle předem stanoveného rozpisu, aby bylo každému členu jasné, v kterou hodinu se má dostavit a kam přesně bude jeho loď umístěna.