Stanovy Yacht klubu Brno (YKB) spolu s návrhem klubové vlajky a osmi standardy byly předloženy Zemskému národnímu výboru (ZNČ) ke schválení dne 20. července 1945. Zemský národní výbor svým rozhodnutím z 9. listopadu 1945 schválil ustavení nového klubu, který je na Moravě prvním svého druhu, pod názvem Yacht klub Brno. Po schválení začíná klub plánovat výstavbu nové loděnice.